Obiady

 

Pływalnia

 

Komunikaty

 

Sport

 

Świetlica

 

Osiągnięcia

 

Konkursy

 

Rekrutacja

Przelewu za miesiąc MARZEC  należy dokonać

od  23 - 26  lutego 2020 r.

 Opłaty za obiady wpłacamy przelewem na konto bankowe:

42 1440 1026 0000 0000 1256 2028

 

22 dni x 3,70 zł = 81,40 zł 

Przy wpłacie na konto bankowe szkoły obowiązkowo należy podać informacje:

1. imię i nazwisko ucznia

2. klasa, do której uczęszcza

3. ile dni, za jaki miesiąc i rok

Dokonując opłat prosimy wpłacać kwoty rzeczywiste, bez zaokrągleń.