Obiady

 

Pływalnia

 

Komunikaty

 

Sport

 

Świetlica

 

Osiągnięcia

 

Konkursy

 

Rekrutacja

Przelewu na miesiąc WRZESIEŃ należy dokonać

od  30 sierpnia do 4 września 2019 r.

 Opłaty za obiady wpłacamy przelewem na konto bankowe:

42 1440 1026 0000 0000 1256 2028

 

16 dni x 3,50 zł = 56,00 zł 

Przy wpłacie na konto bankowe szkoły obowiązkowo należy podać informacje:

1. imię i nazwisko ucznia

2. klasa, do której uczęszcza

3. za jaki miesiąc i rok

Dokonując opłat prosimy wpłacać kwoty rzeczywiste, bez zaokrągleń.

Obiady będą wydawane od 9 września 2019 r.