Obiady

 

Pływalnia

 

Komunikaty

 

Sport

 

Świetlica

 

Osiągnięcia

 

Konkursy

 

Rekrutacja

Rodzice uczniów korzystających z obiadów mają obowiązek:

 

- regulowania miesięcznej należności za obiady w wyznaczonym terminie

(informacja na stronie internetowej - www.sp39.pl)

- wpłacanie kwoty bez zaokrągleń

 

W przypadku odpisów należy skontaktować się z Intendentem lub Kasą szkoły (tel. 58 625-09-71 w. 29 lub 32).

Zgodnie z regulaminem uczeń może skorzystać z obiadów od dnia następnego po dniu wpływu środków  na konto.