Obiady

 

Pływalnia

 

Komunikaty

 

Sport

 

Świetlica

 

Osiągnięcia

 

Konkursy

 

Rekrutacja

    Opłaty za obiady  za miesiąc MARZEC

należy wpłacić  przelewem na konto bankowe 

  od 23 do 26 lutego 2021r.  

 

nr  konta 42 1440 1026 0000 0000 1256 2028

23 dni x 4,50 zł = 103,50 zł

                     Prosimy o przestrzeganie terminów płatności.

*Przypominamy iż przy wpłacie na konto bankowe szkoły obowiązkowo należy podać tylko  informacje:

 -nazwisko  i imię ucznia, klasę ucznia, za ile dni i za  jaki miesiąc, rok.

* Dokonując opłat przelewem, prosimy wpłacać kwoty rzeczywiste, bez zaokrągleń.

* Wpłaty po  wyznaczonym terminie będą zwracane na konto.