W tym roku szkolnym uczniowie klas 3 przystąpili

do

Ogólnopolskiego Projektu ,, Czytam z klasą- lekturki spod chmurki"

 

autorstwa Honoraty Szaneckiej. 

Projekt jest innowacją w klasach trzecich. 

 

Regulamin