Dnia 15.10.2021 roku w naszej szkole odbyły się zajęcia edukacyjne zrealizowane w związku z Dniami Latającymi...
Uczniowie klas III wzięli udział w zawodach sportowych.
Podczas zawodów uczestnicy wykazali się zaangażowaniem oraz zdrową rywalizacją. Wszystkie konkurencje wywołały wiele emocji i wyzwoliły sportowego ducha walki.
Ponad to uczniowie klas III wraz z wychowawcami udali się pod pomnik przy ul. Adm. J. Unruga upamiętniający tego wielkiego Polaka i żołnierza, obrońcy Helu. Pamiętajmy o bohaterskim admirale Józefie Unrugu, który urodzony w pruskiej rodzinie, do końca pozostał Polakiem. Tak bardzo, że będąc w jenieckim obozie, pomimo doskonałej znajomości języka niemieckiego zawsze prosił o tłumacza, stwierdzając, że w dniu 1 września 1939r. zapomniał języka niemieckiego.
Uczniowie wykazali się godną postawą oddając pamięć zmarłemu minutą ciszy oraz zapaleniem zniczy.
Po dniu pełnym wysiłku uczniowie sporządzili rysunki przedstawiające odwiedzony tego dnia pomnik. 
Zajęcia edukacyjne zrealizowane w związku z Dniami Latającymi miały na celu wszechstronny rozwój uczniów oraz integrację.
Umożliwić im kontakt z instytucjami kultury, ukształtować postawy otwartości i szacunku do człowieka, jak i rozbudzić ciekawość poznawczą. 
 
Fotoram.io 3
 
klasy 3