Reprezentantka naszej szkoły Agata Kamińska z klasy II A na XVIII Konkursie Młodego Flecisty 

zajęła I miejsce w swojej grupie. Serdecznie gratulujemy!

https://www.facebook.com/watch/?v=305354054073878

Agata flet