Obiady

 

Pływalnia

 

Komunikaty

 

Sport

 

Świetlica

 

Osiągnięcia

 

Konkursy

 

Rekrutacja

Decyzją Rządu, od dnia 09.11.2020 r. do odwołania, uczniowie klas I-VIII realizują naukę w systemie zdalnym.

Odział przedszkolny funkcjonuje w systemie stacjonarnym zgodnie z dotychczasowym planem zajęć. 

Lekcje on-line będą prowadzone na platformie Teams wg obowiązującego planu lekcji.

Świetlica szkolna od 09.11.2020 r. będzie czynna wg dotychczasowych godzin pracy wyłącznie dla uczniów kl.I-III,

których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19 oraz oddziału przedszkolnego.

W szkole działa stołówka dla uczniów objętych opieką świetlicową od 09.11.2020 r. i uczniów oddziałów przedszkolnych.

Dyrektor Szkoły